facebook tracking
Behov av externt stöd i Personalfrågor?

Behov av externt stöd i Personalfrågor?

Våra erfarna HR-konsulter hjälper företag - stora som små - i alla förekommande personalfrågor. 

Våra konsulter kan anlitas tillfälligt eller långsiktigt - beroende på hur ert behov ser ut.  
Det kan handla om löpande administrativa sysslor, genomföra alltifrån enkla till kvalificerade rekryteringar, intervjuer, vara chefsstöd vid förändringsarbeten, ge second opinion, stödja vid befordringar eller ta hand om eventuella rehabiliteringsärenden. 

Våra konsulter är väl förtrogna med LAS och är vana att hantera fackliga förhandlingar för såväl tjänstemän som kollektivare. Flera är specialiserade på att implementera interna kvalitetssäkrande rutiner och upprätta policys.

Ibland behöver man stöttning utifrån för att hantera Humankapitalet!

Våra konsulter består av både Specialister och Generalister som är vana att snabbt sätta sig in i olika organisationers verksamhet och skapa positivt engagemang. Vi matchar rätt person utifrån ert behov.  

Visst låter det smidigt och enkelt? Kontakta oss förutsättningslöst genom att svara på några enkla frågor, så återkopplar vi till dig snarast! Välkommen!


AMBITIÖS är ett svenskt Rekryterings-, Bemannings-, Konsult- och Utvecklingsföretag som värdesätter de egenskaper och värden som idrotten står för! Vi är auktoriserade medlemmar Kompetensföretagen - www.kompetensforetagen.se 

 

Hemsida 
Facebook
Instagram
LinkedIn

 


Förfrågan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Avdelning

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor